Vi har dessverre hatt trøbbel med nettsiden


Vi vil i forbindelse med dette ta kontakt med alle parter i forhold til de ulike avtaler som er inngått,

Ved økonomisk relaterte spørsmål vil alle berørte bli kontaktet ila februar 2018